ရဟန္းေတာ္ (ေမာ္ဒန္ေတာရ)
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။ အရဟေတာ-ကိေလသာတည္းဟူေသာရန္သူတုိ႔ကုိ ဝါသနာႏွင့္တကြပယ္သတ္နိဳင္၊ သံသရာစက္ဝန္း၏ အကန္႔ေဒါက္ဆံတုိ႔ကုိလည္း ခ်ိဳးဖဲ့ဖ်က္ဆီးနိဳင္၊ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္၌ေသာ္မွပင္ မေကာင္းမႈကုိ မျပဳဘဲ ေနနိဳင္ေတာ္မူ၍ လူနတ္ျဗဟၼာသက္ရွိသတၱဝါအားလုံးတုိ႔၏ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံယူေတာ္မူထုိက္ေသာ။ သမၼာသမၺဳဒၶႆ- ဒုကၡ၊သမုဒယ၊ နိေရာဓႏွင့္ မဂၢဟူျငား၊ သစၥာေလးပါး၊ျမတ္တရားကုိ ပုိင္းျခားထင္ထင္၊ ကုိယ္ေတာ္တုိင္တကယ္သိေတာ္မူေသာ။ တႆ ဘဂဝေတာ- အိႆရိယ၊ဓမၼ,ယသ၊သိရီ,ကာမ၊ ပယတၱဟု ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးသခင္ ထုိဘုရားရွင္အား။ နေမာ (နမာမိ) ရုိေသျမတ္နုိး လက္စုံမုိး၍ ရွိခုိးကန္ေတာ့ပါ၏။
.

China And India


 
ရဟန္းေတာ္ (ေမာ္ဒန္ေတာရ). Design by Wpthemedesigner. Converted To Blogger Template By ကုကၠိဴစု Tested by ေျမာက္ဒဂုံမစုိးရိမ္.